logo mpec  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie powstało w 1992 roku na skutek podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płocku. Od 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie PEC Gostynin w spółkę skarbu gminy i przyjęło nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. Od dnia 9 grudnia 2010 roku firma zmieniła nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak historia ciepłownictwa w Gostyninie sięga lat 70-tych. Najpierw była to obsługa kotłowni lokalnych przy ul. Polnej 12, Wojska Polskiego 10 i 28a oraz Kościuszki 6. W roku 1977 oddano do eksploatacji Kotłownię Rejonową przy ul. Dąbrowskiego z kotłami 3 x WR 2,5 o łącznej mocy 8,7 MW i sieć cieplną przebiegającą wzdłuż ul. Wojska Polskiego. 
 
 
 
 
 
 Szanowni klienci 

       Na prośbę Ministerstwa Rozwoju i Technologii udostępniamy wartości wskażników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej. 
Powyższa informacja posłuży dla osób sporządzających świadectwa  charakterystyki energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r.
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z póż. zm.). Plik do pobrania.