Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie powstało w 1992 roku na skutek podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płocku. Od 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie PEC Gostynin w spółkę skarbu gminy i przyjęło nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. Od dnia 9 grudnia 2010 roku firma działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednak historia ciepłownictwa w Gostyninie sięga lat 70-tych. Najpierw była to obsługa kotłowni lokalnych przy ul. Polnej 12, Wojska Polskiego 10 i 28a oraz Kościuszki 6. W roku 1977 oddano do eksploatacji Kotłownię Rejonową przy ul. Dąbrowskiego z kotłami 3 x WR 2,5 o łącznej mocy 8,7 MW i sieć cieplną przebiegającą wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Ówczesny Zakład Energetyki Cieplnej obsługiwał osiedla Dmowskiego (d. Marchlewskiego), Wojska Polskiego i Bema. W latach 80-tych nastąpił dalszy rozwój budownictwa wielorodzinnego. Powstawały osiedla Polna, budynki przy ul. Stodólnej. Kotłownię Rejonową rozbudowano o następne dwa kotły WR 2,5 osiągając moc 14,5 MW. Dla ogrzewania powstającego osiedla Kilińskiego postawiono Kotłownię Kontenerową (obecnie nieistniejącą). W tym samym okresie w południowej części miasta budowano osiedle Wspólna, które tymczasowo ogrzewano kupując energię cieplną z Zakładów Przemysłu Oświetleniowego "POLAM". Potrzeby cieplne rosły. Stało się jasne, że obecne źródła ciepła nie pokryją planowanego zapotrzebowania.
W roku 1985 rozpoczęto budowę Centralnej Ciepłowni przy ul. Kolejowej 24. Początkowo planowano wyposażyć ją w 3 kotły WR 10 o łącznej mocy 30 MW. Zmieniające się przepisy w zakresie ochrony środowiska sprawiły, że zmieniono pierwotne zamiary i zaprojektowano kotły fluidalne 2 x WF 12 o łącznej mocy 24 MW, spełniające normy ochrony środowiska. W I etapie planowano postawienie jednego kotła WF 12 o mocy 12 MW. Niestety brak środków finansowych spowodował poważne przedłużenie się procesu budowy, tak że kocioł wszedł do eksploatacji w grudniu 1996 r. Równocześnie wybudowano sieć cieplną magistralną ø 300 łączącą obie kotłownie: Centralną i Rejonową, oraz sieć ø 200 spinającą osiedle Wspólna i Kopernika z miejską siecią cieplną.
W roku 1998 w Centralnej Ciepłowni zamontowano 2 kotły gazowe o łącznej mocy 8 MW. W styczniu 2004 roku zbudowano 1 kocioł olejowo-gazowy o mocy 8 MW oraz dokonano przeróbki palnika na olejowo-gazowy jednego z uprzednio zamontowanych kotłów gazowych. Inwestycje te były konieczne z uwagi na likwidację Kotłowni Rejonowej. 
W roku 1995 w naszym przedsiębiorstwie powstał "Program uciepłownienia m. Gostynina w etapach", który przewidywał sukcesywną likwidację kotłowni lokalnych, jakże uciążliwych dla mieszkańców, jak również niekorzystnie wpływających na znajdujący się w okolicy Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. W związku z tym, wytypowano do podłączenia do m.s.c. 26 budynków. Do końca 2005 roku 24 obiekty korzystały z ciepła scentralizowanego.
W roku 1998 w Centralnej Ciepłowni zamontowano 2 kotły gazowe o łącznej mocy 8 MW. W styczniu 2004 roku dobudowano 1 kocioł olejowo-gazowy o mocy 8 MW oraz dokonano przeróbki palnika na olejowo-gazowy jednego z uprzednio zamontowanych kotłów gazowych. Inwestycje te były konieczne ze uwagi na likwidację Kotłowni Rejonowej oraz podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej  nowych obiektów. 
W roku 2014 w centralnej Ciepłowni w miejsce zdemontowanych 2 kotłów gazowych wybudowano kocioł rusztowy WR-5 o mocy nominalnej 5 MW. W związku z powyższym rozwiązano umowę na dostawę gazu ziemnego. Ponadto w wyniku prowadzonych przez odbiorców ciepła termomodernizacji w swoich obiektach, w ciągu ostatnich lat odnotowaliśmy zmniejszenie mocy zamówionej, w związku z tym zapadła decyzja o ograniczeniu mocy kotła olejowego z 8,0 MW do 2,5 MW.