info    

INFORMACJE DLA ODBIORCÓW

JAK ZOSTAĆ ODBIORCĄ ENERGII CIEPLNEJ Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ?

W celu przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej należy:

 

 

 

 

1.   Zgłosić się osobiście do siedziby naszej firmy przy ul.Kolejowej 24,  – Dział Techniczny lub skontaktować telefonicznie (tel. 24 235-28-88) celem uzyskania informacji, czy istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do miejskiej sieci cieplnej. W przypadku pozytywnej oceny możliwości przyłączenia zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia "Wniosku ...". Wzór wniosku można również ściągnąć klikając tutaj..

2.   Dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby naszego przedsiębiorstwa przy ul.Kolejowej 24, wypełniony „Wniosek ...” wraz z załącznikami. Zgodnie z Rozporz. Min. Gosp. z dn. 15 stycznia 2007 r. do wniosku należy załączyć:

-     dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),

-     mapa do celów opiniodawczych z zaznaczeniem obiektu do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego,

-      wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie MPEC Sp. z o.o.).

      Na podstawie złożonych dokumentów MPEC Sp. z o.o. wyda Warunki techniczne przyłączenia oraz przedstawi projekt umowy o przyłączenie.

3.   Po zapoznaniu się z projektem umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, należy uzgodnić z MPEC dokładny termin wykonania niezbędnych czynności dotyczących przyłączenia i podpisać umowę. W oparciu o wydane przez MPEC Sp. z o.o. Warunki techniczne przyłączenia, zlecić wykonanie projektu budowlanego przyłącza i węzła cieplnego. Projekty przyłącza i węzła cieplnego winny być złożone do uzgodnienia w Dziale Technicznym MPEC Sp. z o.o.

4.   Po wykonaniu przyłącza i węzła cieplnego i ich odbiorze technicznym, przyszły Odbiorca podpisuje umowę sprzedaży ciepła z MPEC Sp. z o.o. w siedzibie przedsiębiorstwa, co będzie podstawą do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy.

    

Wszelkich informacji dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej udzielą 
pracownicy Działu Technicznego,  tel. 24 235 28 88.