kzresa

 

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Gostynina      

Rada Nadzorcza

  1. Marek Jerzy Witkowski                                 - przewodniczący RN
  2. Tomasz Stefaniak                                         - sekretarz RN
  3. Kinga Katarzyna Dygowska-Wojtalewicz     - członek RN
  4. Jarosław Kuźnicki                                         - członek załogi RN
  5. Grzegorz Krysztofiak                                    - członek załogi RN    

Zarząd

 mgr inż. Szymon Nieć