kzresa

 

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Gostynina      

Rada Nadzorcza

  1. Marek Jerzy Witkowski                                 - przewodniczący RN
  2. Tomasz Stefaniak                                        - sekretarz RN
  3. Kinga Katarzyna Dygowska-Wojtalewicz           - członek RN
  4. Edward Kacprzak                                         - członek załogi RN
  5. Witold Stańczak                                           - członek załogi RN    

Zarząd

 mgr inż. Szymon Nieć