Na system ciepłowniczy Gostynina składa się z:

 1. Ciepłowni Centralnej przy ul. Kolejowej 24 (będąca własnością naszego przedsiębiorstwa), w której zainstalowane są:

          - 1 kocioł WF-12/R (węgiel kamienny);

          - 1 kocioł WR-5 (węgiel kamienny);

          - 1 kocioł Viessmann (olej opałowy).

  Obecnie całkowita moc Centralnej Ciepłowni w zainstalowanych jednostkach wynosi 19,5 MW.                                                                             

 2. Sieci cieplnej, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach: w sezonie grzewczym zmiennych zależnych od temperatury zewnętrznej 130/70 °C i stałych w sezonie letnim 70/35 °C.

  Łączna długość eksploatowanej sieci cieplnej na koniec 2020 roku wynosiła 19,826 km w zakresie średnic od Dn20 do Dn350, z czego 13,377 km to sieć preizolowana.

  Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do 223 węzłów cieplnych wymiennikowych, przy czym: z tej liczby 136 węzłów znajduje się na majątku MPEC Sp. z o.o. (stan na 31.12.2020 r.)

  Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej przez cały rok. 

  W roku 2020 MPEC Sp. z o.o. sprzedał prawie 152,8 tys. GJ energii cieplnej. Ciepło dostarczane jest głównie do budynków mieszkalnych (sprzedaż ok. 78 % energii cieplnej).

  Ilości ciepła pobranego przez węzły cieplne ustalane są na podstawie odczytów stanów legalizowanych urządzeń pomiarowych. W rozliczeniach za dostarczone ciepło nasze przedsiębiorstwo stosuje ceny i stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dla ciepła. Aktualne ceny i stawki opłat znajdują się w zakładce Taryfa dla ciepła.